Çocuk Gelecektir Vakfı

Test Destek Programı

Psikolojik testler gözlemlenemeyen yapılanmaları ölçmek için dizayn edilmiş anket benzeri araçlardır fakat psikolojik testleri diğerlerinden ayıran özellik, psikolojik testler bireyin maksimum performansını ölçerken, anketler bireyin genel performansını ölçer.

Test Destek Programı

Kurum Çocuk Gelecektir Vakfı
Amacı TEST Destek Programı; Testler kişinin psikodinamik, bilişsel, fiziksel durumunu ölçmeye ve gözlemlemeye dayanır. Ayrıca çocuğun akli, psikolojik, davranışsal ve sosyal yeteneklerini tespit eder.
Bölge Türkiye Geneli
Proje Ortağı Açık Mavi Çözüm Merkezi-İstanbul
Proje Süresi Aralık 2019 – Aralık 2020
Durumu Sona Erdi
Proje Yılı 2019

Mevcut Durum

Psikolojik testler gözlemlenemeyen yapılanmaları ölçmek için dizayn edilmiş anket benzeri araçlardır fakat psikolojik testleri diğerlerinden ayıran özellik, psikolojik testler bireyin maksimum performansını ölçerken, anketler bireyin genel performansını ölçer. Psikolojik testler tipik olarak muhatabın çözmesi gereken birtakım görev ve problemlerden oluşur. Yararlı bir psikolojik test hem geçerli (test sonuçlarının doruluğunu destekleyecek kanıtların olması) hem de güvenilir (zaman içinde tutarlı sonuçlar vermeli) olmalıdır. Ölçümde eşit olan bireylerin, test maddelerini aynı oranda doğru cevaplamış olması gerekmektedir. Örneğin, matematiksel bir testte “ Bir futbol maçında iki kişi kırmızı kart aldıysa, maç sonunda kaç oyuncu kalmıştır?” sorusuna doğru cevabın verilebilmesi için sadece matematik bilmek yeterli değildir. Bunun yanında futbol bilgisi de gereklidir.

Ayrıca grup aidiyeti de testlerin doğru cevaplanmasının olasılığını etkiler. Bazı testler belirli topluluğa uygun olarak da düzenlenmiştir, testin icrası sırasında buna dikkat edilmesi gerekir. Örneğin bir test Japon toplumunun göre düzenlenmiş ise aynı test İngiltere’de anlamlı sonuç vermez.

Psikolojik değerlendirme daha kapsamlı olması dışında psikolojik testlere benzer. Psikolojik değerlendirme de veriler, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak test edilir. Ayrıca kişisel ve medikal (kayıtlardan veya aile bireyleri ile olan görüşmelerden) diğer bilgiler de toplanır. Psikolojik değerlendirme esnasında genellikle birden çok test uygulanır. Çoğu psikolog danışanına servis verirken aynı zamanda tedavi opsiyonlarını netleştirmek adına psikolojik değerlendirme de yapar.

Psikolojik testler tedavi tipini seçilmesi veya tedaviden alınan yararı ölçmesinin yansıra; öğrenme güçlüklerinin nedenlerinden, doğru insan kaynağı seçiminde kadar yaygın bir alanda kullanılmaktadır.

  • Test Destek Programı faaliyetlerinden faydalanacak öğrencilerin İzleme-Gelişim raporları Çocuk Gelecektir Vakfı tarafından hazırlanıp dosyaları takip edilecektir.
  • Destekten faydalanacak öğrencinin izlenmesi, işbirliği yapılan kurum ve öğrencinin ailesi ile eşgüdümlü olarak yürütülecektir.
  • Programdan faydalanacak hedef grup içerisinde kız çocuklarına (%70 kız öğrenci kotası) öncelik tanınacaktır.