ÇOCUK
GELECEKTİR

Çocuk Gelecektir Vakfı, 2019 yılında ‘’Çocuklara birçok alanda destek olma ve gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için sorunlarına çözüm bulma’’ ilkesiyle kurulmuş bir çocuk vakfıdır. Çocuklarımız ile ailelerine eğitim ve yardım sağlayarak daha parlak bir geleceğe sahip olmaları ve olumlu sonuçlara ulaşmaları için bu yolda birlikte yürümeyi ve çocuklarımızı anlamayı hedeflemiştir.

Aile ile; İnsanlığa faydalı çocuk yetiştirmenin ön şartı olan ebeveynlerin bilinçlendirilmesi alanında her türlü faaliyette bulunmak, çocukların fiziki ve mental gelişimlerini tamamlayabilmelerini teminen her türlü faaliyette bulunmak...

Okul Öncesi ile; Çocukların kabiliyet ve eğilimlerinin bilimsel yöntemlerle tespit etmek ve zeka seviyesini arttırmak için her türlü faaliyette bulunmak, stratejileri belirleyerek özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklara mahsus yaklaşımları belirlemek...

Öğrenci ile; İlk ve orta öğretim düzeyine gelen çocukların tespit edilen yetenek ve istidatlarına, fiziksel ve zihinsel kapasitelerine en uygun alanda eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak...

Öğretmen ile; Mesleki gelişimine yönelik her türlü faaliyette bulunmak, toplumun, çocukların bu kapsamdaki eğitim ve öğretimine önem ve destek verme heyecanını artırarak yurt genelinde gönüllü kadroların oluşturulmasını sağlamak...

Okul ile; Eğitim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak, eğitim veren kurumlarda çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak, çocuklarla ilgili eğitim ve öğretim projeleri yapmak