Çocuk Gelecektir Vakfı Hakkında

“Çocuklara birçok alanda destek olma ve gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için sorunlarına çözüm bulma” ilkesiyle kurulmuş bir çocuk vakfıdır. Çocuklarımız ile ailelerine eğitim ve yardım sağlayarak daha parlak bir geleceğe sahip olmaları ve olumlu sonuçlara ulaşmaları için bu yolda birlikte yürümeyi ve çocuklarımızı anlamayı hedeflemiştir.

Misyonumuz

Çocukların ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarını çözüme ulaştıran, çocuklara gelişim fırsatı vermiş ve parlak bir gelecek inşa etmiş bir vakıf olmak. Çocukların problemli oldukları alanlara çözüm sağlamak; çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim açısından gelişmesine katkıda bulunmak. Yeni doğan safhasındaki çocukların fiziki ve mental gelişimlerini sağlıklı tamamlayabilmeleri için faaliyetlerde bulunmak, okul öncesi eğitim çağına gelen çocukların kabiliyet ve eğilimlerini bilimsel yöntemlerle belirlemek ve yine bu çağdaki çocukların zekâ seviyesini arttırmak için her türlü faaliyette bulunmak, ilk ve orta öğretim düzeyine gelen çocukların yeteneklerine, zihinsel kapasitelerine göre eğitim ve öğretimin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak. Özel ilgi gösterilmeye ihtiyaç duyan çocuklar için müfredatın ve yaklaşımların belirlenmesine yönelik her türlü faaliyette bulunarak tüm çocukların kendilerini sürekli geliştirdiği bir nesil oluşturmak.