Çocuk Gelecektir Vakfı

Öğrenme Güçlüğü Çözüm Destek Programı

Öğrenme güçlüğü ya da öğrenme bozukluğu, öğrenme problemleri ile ilgili geniş bir yelpazeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Öğrenme güçlüğü zeka ya da motivasyon ile ilgili bir sorun değildir. Bu çocuklar yaşıtlarından daha tembel ya da daha az zeki değildirler.

Öğrenme Güçlüğü Çözüm Destek Programı

Kurum Çocuk Gelecektir Vakfı
Amacı Çözüm Destek Programı; Öğrenme güçlüğü nedeniyle eğitimde yaşanan eşitsizliklere maruz kalan öğrencilerin öğrenim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlamak.
Bölge Türkiye Geneli
Proje Ortağı Açık Mavi Çözüm Merkezi-İstanbul
Proje Süresi Aralık 2019 – Aralık 2020
Durumu Sona Erdi
Proje Yılı 2019

Mevcut Durum

Öğrenme güçlüğü ya da öğrenme bozukluğu, öğrenme problemleri ile ilgili geniş bir yelpazeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Öğrenme güçlüğü zeka ya da motivasyon ile ilgili bir sorun değildir. Bu çocuklar yaşıtlarından daha tembel ya da daha az zeki değildirler. Aslında, her çocuk kadar zekiler ve akıllılardır, tek farkları beyin fonksiyonlarının normal bireylere göre farklı bir şekilde çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bu fark bilgiyi nasıl aldıkları ve nasıl işledikleri ilgilidir.

Basitçe söylemek gerekirse, öğrenme güçlüğü olan kişiler farklı bir şekilde görür, duyar ve anlar. Bu farklı algılama ve yorumlama yeni bilgi ve becerileri öğrenme ve bunları kullanmada sorunlara neden olabilmektedir. Bu problemlerden yola çıkarak kısaca öğrenme güçlüğü yaygın olarak; okuma, yazma, matematik, mantık, dinleme ve konuşma ile ilgili sorunları içerir.

Bilinmesi ve hatırlanması gereken en önemli nokta öğrenme güçlüğü olan çocuklar herkes kadar zeki ve akıllılardır. Sadece kendilerine özgü öğrenme yolunu bulamadıklarından bu konuda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sorunu olan çocukların öğrenme tarzını belirleyip, kişiye özel program ile bu sorun ortadan kaldırılmaktadır.

Öğrenme güçlüğü çocuktan çocuğa farlılıklar gösterir. Biri kitapları severken, matematiği anlamada güçlük çekebilir, bir diğeriyse okuma ve yazla ile mücadele ediyor olabilir. Yine bir başka çocuk, gördüklerini, söylenenleri anlamada veya yorumlamada sıkıntı çekebilir, sorunlar çok ve farklı da olsa hepsinin ana sorunu öğrenme bozukluğudur.

  • Çözüm Destek Programı faaliyetlerinden faydalanacak öğrencilerin İzleme-Gelişim raporları Çocuk Gelecektir Vakfı tarafından hazırlanıp dosyaları takip edilecektir.
  • Destekten faydalanacak öğrencinin izlenmesi, işbirliği yapılan kurum ve öğrencinin ailesi ile eşgüdümlü olarak yürütülecektir.
  • Programdan faydalanacak hedef grup içerisinde kız çocuklarına (%70 kız öğrenci kotası) öncelik tanınacaktır.
  • Değerlendirme testleri yapılıp ayrıca kılavuz kitapçıklar hazırlanacak.
  • Projede edinilen deneyimleri anlatan bir final raporu yayınlanacak.