Çocuk Gelecektir Vakfı

IQ Destek Programı

Çözüm Destek Programı; Beynin işlevselliğinin yeterli olmadığı bölümler nedeniyle eğitimde yaşanan eşitsizliklere maruz kalan çocukların öğrenim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlamak.

IQ Destek Programı

Kurum Çocuk Gelecektir Vakfı
Amacı Çözüm Destek Programı; Beynin işlevselliğinin yeterli olmadığı bölümler nedeniyle eğitimde yaşanan eşitsizliklere maruz kalan çocukların öğrenim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlamak.
Bölge Türkiye Geneli
Proje Ortağı Açık Mavi Çözüm Merkezi-İstanbul
Proje Süresi Aralık 2019 – Aralık 2020
Durumu Sona Erdi
Proje Yılı 2019

Mevcut Durum

IQ Çözüm destek programlarında önce kişinin zekâ seviyesi IQ testi ile analiz edilir. Daha sonra zayıf noktaları tanımlanır. Zayıf noktalar şunlar olabilir: sözlü IQ, bilgi, basamak aralığı, kelime bilgisi, aritmetik, anlama, benzerlikler ve harf sırası sıralama, performans IQ resim tamamlama, resim düzenleme, blok tasarımı, nesne montajı, basamak simgesi, matris akıl yürütme ve sembol arama. Beynin işlevselliğine ve zekâ seviyesine göre özel bir plan hazırlanarak müdahale edilir. IQ Destek Programında beynin işlevselliğinin yeterli olmadığı bölümler iyileştirilir.

Herhangi bir programa başlamadan önce, uygun ve güvenilir teşhis önemlidir. IQ tanısının konması bir süreçtir. Bu süreç uzman tarafından test, analiz ve gözlem gerektirir.

IQ çocuktan çocuğa farlılıklar gösterir. Biri kitapları severken, matematiği anlamada güçlük çekebilir, bir diğeriyse okuma ve yazla ile mücadele ediyor olabilir. Yine bir başka çocuk, gördüklerini, söylenenleri anlamada veya yorumlamada sıkıntı çekebilir.

  • Çözüm Destek Programı faaliyetlerinden faydalanacak öğrencilerin İzleme-Gelişim raporları Çocuk Gelecektir Vakfı tarafından hazırlanıp dosyaları takip edilecektir.
  • Destekten faydalanacak öğrencinin izlenmesi, işbirliği yapılan kurum ve öğrencinin ailesi ile eşgüdümlü olarak yürütülecektir.
  • Programdan faydalanacak hedef grup içerisinde kız çocuklarına (%70 kız öğrenci kotası) öncelik tanınacaktır.
  • Değerlendirme testleri yapılıp ayrıca kılavuz kitapçıklar hazırlanacak.
  • Projede edinilen deneyimleri anlatan bir final raporu yayınlanacak.