Çocuk Gelecektir Vakfı

Yabancı Dil Eğitim Seti Destek Programı

Yabancı Dil eğitim seti Destek Programı ile birlikte toplumsal ve sosyal olarak zor koşullar altında eğitim, öğrenim gören, Okul öncesi çağındaki öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici 2.bir dil öğrenmeleri için Yabancı Dil Eğitim Seti desteği verilmektedir.

Yabancı Dil eğitim seti Destek Programı ile birlikte toplumsal ve sosyal olarak zor koşullar altında eğitim, öğrenim gören, Okul öncesi çağındaki öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici 2.bir dil öğrenmeleri için Yabancı Dil Eğitim Seti desteği verilmektedir.

Yabancı Dil Eğitim Seti Destek Programı İlkeleri

Amaç
Çocuk Gelecektir Vakfı Anaokulları İngilizce Set Destek Programı; 02-06 yaş arası Çocuklarda erken yabancı dil öğrenimini sağlamaktır.

Hedef Grup
Devlet Anaokulları (MEB ve TC.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Bağlı)

Süre
Nisan 2020-Aralık 2021

Desteğin Şekli
Çocuk Gelecektir Vakfı tarafından şeçilen okul öncesi veren Anaokullarına Ptt veya Kargo ile gönderimi yapılır.

Desteğin Genel Şartları

  • Sosyo-ekonomik açıdan, Çözüm Destek Programına başvuran öğrencilerin ailelerinin “dezavantajlı” konumda olması.
  • Başvurnun kabulü halinde okul tarafından Çocuk Gelecektir Vakfı'na resmi başvuru yazısı yazılacaktır.
  • Programa dahil olan öğrencilerin ailelerinin, öğrencinin eğitimini ihmal etmemesini sağlaması ve çözüme devam etmesini desteklemesi.
  • Programdan faydalanan öğrencilerin, Çocuk Gelecektir Vakfı Çözüm Destek Programı Yürütme Kurulu’nun düzenleyeceği aktivitelere devamlılıklarının sağlanması.
  • Çözüm desteğinden yararlanan öğrencilerin eğitimini aksatıcı davranışlara girmemesi.
  • Çözüm desteği alan öğrencinin okulda başarı eğilimi göstermesi.

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

  • Programdan faydalanacak okulların tespiti başvuru yapanlar arasından, Çocuk Gelecektir Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
  • Çocuk Gelecektir Vakfı Yönetim kurulu program yürütme kurulu üyeleri arasından bir kişiyi program koordinatörü olarak seçer.

İşleyiş
Çocuk Gelecektir Vakfı bünyesinde, hazırlanan program çerçevesinde Anaokullarına İngilizce Set desteği sağlamak için yapılan bağışların koordine edileceği hesap numarası oluşturacaktır. Bağış yapan şahıs ya da aileler talep ettikleri takdirde, çözüm desteğinden faydalanan okullarla diyaloga geçebilecek ve yaptıkları bağışların sonuç ve etkilerini görebileceklerdir.

BAŞVURU YAP
Yabancı Dil Eğitim Seti Destek Programı
Başvuru Formu
  Başvuru şartlarını okudum, bilgilerin doğruluğunu bu başvuruyu yapmakla belirttiğim bilgiler ışığında T.C. Kimlik Numarası ile SOYBİS ve BÜTÜNLEŞİK EKRANLARINDAN yapılacak olan araştırmalara onay veriyorum.
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gizlilik Politikasını okudum ve kabul ediyorum.*
  Sorgu izni ve Başvuru Onayı**