Çocuklara Psikolojik Destek

Kurum Çocuk Gelecektir Vakfı
Amacı Çocuklara Psikoljik Destek Programı; Çocuklar için Psikoterapi veya danışmanlık; bir uzmanla beraber davranışlar, inançlar, duygular, yaşanan sorunlar ve/veya bedensel tepkiler ile ilgili problemleri çözmektir.
Bölge Türkiye Geneli
Proje Ortağı Açık Mavi Çözüm Merkezi-İstanbul
Proje Süresi Aralık 2019 – Aralık 2020
Durumu Başlıyor
Proje Yılı 2019

Mevcut Durum

Psikoterapi veya danışmanlık, bir uzmanla beraber davranışlar, inançlar, duygular, ilişkilerde yaşanan sorunlar ve/veya bedensel tepkiler ile ilgili problemleri çözmektir. Çözüme başlamak, yaşadığınız sorun ne olursa olsun, daha sağlıklı bir kişi olma ve yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşama adına atılmış büyük bir adımdır. Çözüm ile beraber çocuğa zarar veren davranışları, alışkanlıkları değişebilir; acı verici duygulardan kurtulur, ilişkileri gelişebilir ve bunlar gibi daha bir çok sorunu çözebilirsiniz.

Çözümün bir kaç çeşidi vardır.
Psikoterapi teorisi, psikologlar için bir yol haritası hükmündedir. Onlara kendi danışanlarını, onların problemlerini daha iyi anlamada ve çözümler geliştirmede yön gösterir.

Projenin Hedefledikleri

  • Çocuklara Psikoljik Destek Programı faaliyetlerinden faydalanacak öğrencilerin İzleme-Gelişim raporları Çocuk Gelecektir Vakfı tarafından hazırlanıp dosyaları takip edilecektir.
  • Destekten faydalanacak öğrencinin izlenmesi, işbirliği yapılan kurum ve öğrencinin ailesi ile eşgüdümlü olarak yürütülecektir.
  • Programdan faydalanacak hedef grup içerisinde kız çocuklarına (%70 kız öğrenci kotası) öncelik tanınacaktır.
  • Değerlendirme testleri yapılıp ayrıca kılavuz kitapçıklar hazırlanacak.
  • Projede edinilen deneyimleri anlatan bir final raporu yayınlanacak.


Başvuru Yap