Ne Yapıyoruz

Çocukların sorunlarına çözüm bularak, problemlerle başa çıkabilmeleri konusunda ve diğer birçok alanda destek oluyoruz. Problem çözme yeteneklerini geliştirerek, kendi yollarını belirleyebilmeleri ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için geleceğe hazırlıyoruz. Yaşam becerileri kazanmalarını sağlıyor ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere faydalı olabilmek için çocuk yetiştirmenin ön şartı olan ebeveynlerin bilinçlendirmesi alanında gerektiğinde ilgili eğitim ve araştırma kurumları ile gerektiğinde aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğini yapıyoruz. Çocuklarla ilgili her türlü eğitim, öğretim projeleri yapıyoruz; her türde sempozyum, konferans, kurs ve sergi düzenliyoruz; çocukların gelişimi ile alakalı süreli ve süresiz yayınlar hazırlayıp basımını ve dağıtımını sağlıyoruz; radyo, sinema ve benzeri görsel eserler hazırlayarak paylaşım yapıyoruz; çocuklarının gelişimine yardımcı olacak uluslararası araştırmaların yapılmasını sağlıyoruz; çocukların farkındalığını arttırarak dış dünyayla doğru iletişime geçebilmelerini sağlıyoruz.